首页 八卦内容详情
tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app):《回来的女儿》李文文结局怎么样 真正的李文文去哪里了

tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app):《回来的女儿》李文文结局怎么样 真正的李文文去哪里了

分类:八卦

标签: # 欧博手机版

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app):game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

 悬疑短剧《回来的女儿》正在热播中,通过剧情我们知道李承天廖穗夫妻二人是知道自己的女儿是怎么失踪的,那么回来找他们的女儿只能是假的,那么他们真正的女儿去了哪里?结局是什么?

《回来的女儿》李文文结局

 李文文死了。李文文是李承天和廖穗芳的女儿,也是李文卓的妹妹,当年因为痴傻李文卓的疏忽,导致了李文文的死亡。父母为了掩盖女儿死亡真相,所以就说李文文走丢了,其实真正的李文文早已经死了。

 李文文走丢多年都没有被找到,李承天廖穗芳其实知道女儿再也回不来了。

 第三集结尾处,有个不好理解的情节。‍‍‍‍‍‍‍廖穗芳见过王重江后,回家看到李承天正在吃盒饭。这段戏把夫妻之间相互猜忌的阴暗面拍出来了,是精彩桥段。在文章开头着重分析这段戏,因为它是本剧的关键情节之一。

 在此之前,李承天信任廖穗芳,在此之后,他开始不信了。这段戏的编排,有点像海明威的冰山理论,“冰山在海里移动很是庄严,这是因为它只有八分之一露出水面。”它隐藏的戏份是,李承天和陈佑希他们一同吃完饭,他惦记廖穗芳还没吃饭,于是他在饭后去居委会给廖穗芳送饭。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 然后,他发现廖穗芳根本没有像她说的那样去居委会了。李承天在家里吃着给廖穗芳送的盒饭,咀嚼着被妻子欺骗的痛苦。从这一刻起,他想明白了一件事,妻子隐藏着他并不知道的秘密。‍‍‍‍‍‍

 《回来的女儿》在前三集,就已经暗示本剧的最大秘密,他们的女儿李文文大约的确是死了。关于李文文的死,李承天不知道,李文卓可能不知道,可以确定的是,廖穗芳知道。

 我认为李文卓可能知道李文文的死,依旧将陈佑希当作李文文,因为他脑子烧坏了,不具备正常人的思维逻辑。当陈佑希来到李家后,一只超现实的飞蛾飞到陈佑希的身上,这个场景在李文卓看来,眼前的这个姑娘是文文的重生版。

 当然,李文卓这个人反转的可能性非常大。看似痴傻,然而表现却是一流头脑的水准。在第一集,他差点掐死程威,警方来了后,他又展现出手无力的状态,让警察认为他没有作案能力。

,

cược chấp la gì(www.84vng.com):cược chấp la gì(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。cược chấp la gì(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,cược chấp la gì(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

 言归正传,我肯定廖穗芳是李文文已死的唯一知情人,主要是她在认亲环节表现很冷淡。李承天见到陈佑希的第一反应,就是辨别真伪,看她鬓角的痣。这一行为说明,李承天相信李文文活着。但凡廖穗芳相信李文文活着,她的正常反应是,像李承天一样去积极辨别真伪。

 她不反对陈佑希到家来,却始终不相信陈是自己女儿。与其说,这是女性的第六感,不如说她掌握着比李承天更充分的信息,她知道李文文已经死了。而这个死亡真相还极可能隐藏着另外一个真相,廖穗芳杀害了李文文。

 我看到有一种推测是,“李文卓不小心害死了妹妹,廖穗芳为了保护李文卓,一直谎称女儿失踪了”。这种推测很难说服我。他无法解释李承天为何不知道李文文的死亡。

 我认为,李文文的死因和李文卓没关系,和她发现廖穗芳王重江的偷情或许有很大关系(只是推测,有可能被打脸)。5岁失踪的李文文和已经失踪其实被灭口的小秀一样,共同原因都是她们知道了不该知道的事情。

 在第三集,廖穗芳对王重江说起小秀,“她不是撞见过咱俩的事吗?”这说明王重江也知道小秀知道了两人偷情的那些事儿。然而,王重江不知道小秀已经被廖穗芳干掉。小秀的死,证明廖穗芳是个会杀人灭口的狠人,并且具有单独作案的能力。

 李文文的失踪之谜和小秀的死亡,两者之间存在奇妙的呼应关系——小秀和李文文的死,应该有直接关系。这里有个可能,就是小秀发现了李文文的失踪之谜。她是李家的保姆,接触到非常私密的信息,她发觉廖穗芳害死了李文文。然后,廖穗芳以小秀偷盗贵重物品辞退她的名义,暗中杀死了小秀。

 如果小秀只是知道廖王的偷情,这种法律不管道德有亏的事件,不足以让小秀引上杀身之祸。

 陈佑希相信小秀不会偷东西,证明她的品行端正。这样的姑娘,对偷情这种事不应该有狗仔队一样的热情。她在信中强调自己发现了秘密,极可能是李文文的死亡真相。

 一个品行端正的人,应该会对这种冤死的事件有强烈的兴趣。这里有个最暗黑的猜测是,李文文和小秀的消失,都是廖穗芳独立完成的谋杀。陈佑希能以李文文在李家生活,不是她的应变能力强悍,而是廖穗芳想要近距离观察陈佑希。她在前三集的种种表现,都能看出她是个胆大心细的狠角色。

 而她已经明白,陈佑希的目的就是为了找到小秀的消息。如果陈佑希知道廖穗芳害死了小秀,那么她很可能会被廖穗芳干掉。廖穗芳敢于为了隐藏秘密杀掉小秀,她也同样会以同样的理由杀掉陈佑希。

 这部剧的暗黑设定,也像是对残酷生活的模拟,很多人会死,因为他们知道的太多了。

原标题:《回来的女儿》李文文结局 ,

tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app):tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论